Откриване на Научна конференция с международно участие на Военна академия „Г. С. Раковски“ 2021 – доклад на началника на Военна академия генерал-майор д-р Груди Ангелов