ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски”

НаименованиеОписание
Номер00063-2018-0010
Дата на публикуване09.08.2018 г.
НаименованиеВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски”
Вид на процедуратапо реда на чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти18.09.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите20.09.2018 г., 09.00 часа
МястоБрифинг залата на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение за одобряване на обявление за изменение, публикувано на 27.08.2018 г.
Решение
Обявление
Документация
Образец 1
Образец 2 – espd-request.zip
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7
Образец 8
Образец 9
Договор-проект
Съобщение, публикувано на 24.08.2018 г.
08_Specifikacia_4, публикувано на 24.08.2018 г.
06_Specifikacia_2, публикувано на 24.08.2018 г.
Кабинет интериор, публикувано на 24.08.2018 г.
Протокол № 1, публикувано на 27.09.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 08.10.2018 г.
Протокол № 2, публикувано на 16.10.2018 г.
Протокол № 3, публикувано на 16.10.2018 г.
Доклад, публикувано на 16.10.2018 г.
Решение, публикувано на 16.10.2018 г.
Договор, публикувано на 30.11.2018 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 30.11.2018 г.
Обявление за приключване, публикувано на 09.04.2019 г.
Изтеглете документацията