Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски” – обект ВР 1004/ЩД

НаименованиеОписание
Номер00063-2018-0001
Дата на публикуване01.02.2018 г.
НаименованиеПодмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски” – обект ВР 1004/ЩД
Вид на процедуратапо реда на чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти06.03.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите07.03.2018 г., 11.00 часа
МястоБрифинг залата на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение за одобряване на обявление за изменение
Решение
Обявление
Документация
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7
Образец 8
Образец 9
Договор-проект
Протокол 1
Протокол 2
Съобщение – публикувано на 21.03.2018 г.
Протокол 3
Доклад
Решение
Решение за изменение – публикувано на 08.05.2018 г.
Решение за прекратяване – публикувано на 07.06.2018 г.
Обявление за възложена поръчка – публикувано на 21.06.2018 г.
Изтеглете документацията