Предстоящ договор за сътрудничество и съвместна дейност между Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Военна академия „Г. С. Раковски“

Утре, 24 юни 2020 г., сряда, от 10:00 ч. във Военна академия „Г. С. Раковски“ ще бъде подписан договор за сътрудничество и съвместна дейност между Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Военна академия „Г. С. Раковски“.
Като първа стъпка от изпълнението на този договор се предвижда стартирането от учебната 2020/2021 г. на нова съвместна магистърска програма „Националната сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура“. Целта на обучението ще бъде предоставяне на допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка предимно на специалисти, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности, извън областта на висше образование „Сигурност и отбрана“, което ще определя нейната актуалност и значимост. Подобна инициатива е в подкрепа на усилията на двете висши училища за изграждане на единно европейско образователно и научно-изследователско пространство.
За повече подробности – заповядайте на събитието!
Допълнителна информация: сектор „Връзки с обществеността и международна дейност“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, телефон: +359 2 922 65 50.