„Практическо ръководство за работа с платформата за дистанционно обучение BlackBoard“ от подполковник Георги Маринов

Уважаеми студенти и преподаватели, заповядайте това „Практическо ръководство за работа с платформата за дистанционно обучение BlackBoard“. Учебното помагало е на сайта на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Благодарение на подполковник Георги Маринов от катедра „Логистика“!

Четете тук!