Днешният ден от дистанционната форма на обучение със слушателите от специализация „Логистика“

Днешният ден от дистанционната форма на обучение със слушателите от специализация „Логистика“ е посветен на занятия по учебнатата дисциплина „Организация на поддръжката на въоръжението и бойните припаси“.
Началникът на катедра „Логистика“ във факултет “Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“ полковник доцент Мирослав Димитров разясни и направи организация за работа с учебните материали в платформата Blackboard Learn, проведе и първите лекции по дисциплината с приложението „Microsoft Teams” от системата “Office 365”.
На всеки слушател бе връчено задание за разработване на курсова работа.
След разработването им всички курсови работи ще бъдат качени в раздел „Курсови работи/Есета“ в платформата Blackboard Learn.
Дисциплината ще завърши с тест в платформата Blackboard Learn.