Лекция в дистанционна форма проведе днес подполковник д-р Георги Маринов

Лекция в дистанционна форма проведе днес подполковник д-р Георги Маринов, главен асистент в катедра “Логистика” на факултет “Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Обучаемите са от учебна група по специализация “Логистика”, а дисциплината е “Основи на логистиката на мирновременната дейност на формированията от Българската армия”.
Лекцията се проведе чрез системата за академична комуникация, в която напълно са интегрирани уеб сайта на Военна академия, уеб-базираната платформа за дистанционно обучение “Blackboard Learn” и “Microsoft Office 365”. В занятието участваха и обучаеми от Република Северна Македония.
Всички занятия във Военна академия „Г. С. Раковски“ се провеждат дистанционно чрез системата за академична комуникация.
Периодично до всички потребители ще се изпраща дигитален бюлетин за повишаване на дигиталните умения за работа в условия на криза.