Дискусия на тема „20 години – жените, мирът и сигурността“ се проведе в НДК с участие и на представители от Военна академия „Г. С. Раковски“

Дискусия на тема „20 години – жените, мирът и сигурността“ се проведе в НДК днес. От страна на Военна академия „Г. С. Раковски“ участва група, водена от помощник-ректора доц. д-р Мария Фъртунова. Участваха също м-р Катерина Джуркова, м-р Кристина Крумова, гл. ас. д-р Даниела Дуганова и Драга Йорданова, студент от бакалавърската ни програма „Сигурност и отбрана“.