Защита на дипломните работи със студентите от специалност „Сигурност във въздухоплаването“

Защита на дипломните работи със студентите от магистърска специалност „Сигурност във въздухоплаването“ (задочна форма на обучение) на Факултет „Командно-щабен“ се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес.

Независимо от наложените условия за неразпространение на COVID-19, студентите защитиха дипломните си работи дистанционно.

Честито и успешна реализация, колеги!