Защита на дипломни работи със студентите от специалности „Национална сигурност и отбрана“ и „Организация и управление на корпоративната сигурност“

Защита на дипломните работи със студентите от магистърски специалности „Национална сигурност и отбрана“ (задочна и дистанционна форми на обучение) и „Организация и управление на корпоративната сигурност“ (задочна форма на обучение) на Факултет „Национална сигурност и отбрана”, се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“ на 9-ти и 10-ти декември т.г..

Независимо от наложените условия за неразпространение на COVID-19, студентите защитиха дипломните си работи дистанционно.

Честито и успешна реализация, колеги!