Защита на дипломни работи със студентите от специалност “Логистика на сигурността и отбраната”

Защита на дипломните работи със студентите от магистърска специалност “Логистика на сигурността и отбраната” (задочна форма на обучение) на Факултет „Командно-щабен”, се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес.

Независимо от наложените условия за неразпространение на COVID-19, успешно защитиха дипломните си работи (дистанционно) шест студенти.

Честито и успешна реализация, колеги!