Във Военна академия завършиха защитите на дипломните работи на слушателите

Завършиха защитите на дипломните работи на слушателите от специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, специализация „Логистика“ от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия. Последни своите дипломни работи защитиха слушателите редовна форма на обучение. 

След успешната защита председателя на Държавната изпитна комисия  полковник проф. д-р Мирослав Димитров – началник на катедра „Логистика“, поздрави слушателите и им пожела успешна реализация като офицери в логистичните структури на Българската армия. 

Представителят на дирекция „Логистика“ – МО в изпитната комисия полковник Димчо Маринов изрази своето искрено задоволство от представянето на дипломантите и им пожела успешно кариерно развитие.