Във Военна академия „Г. С. Раковски“ започнаха защитите на дипломните работи на слушателите

Защитите на дипломните работи на слушателите задочна форма на обучение от специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, специализация „Логистика“ от факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“  се проведоха от 10 до 12 октомври 2022 г.

Председател на Държавната изпитна комисия е полковник проф. д-р Мирослав Димитров – началник на катедра „Логистика“. След защитата на дипломните работи полковник Димчо Маринов от дирекция „Логистика“, като член на Държавната изпитна комисия изрази своето искрено задоволство от представянето на дипломантите и им пожела успех в редиците на Българската армия!