Защита на дипломните работи (допълнителна сесия) със студентите от магистърска специалност „Публични комуникации в сигурността и отбраната“

Защита на дипломните работи (допълнителна сесия) със студентите от магистърска специалност „Публични комуникации в сигурността и отбраната“ (задочна форма на обучение) на Факултет „Национална сигурност и отбрана“, се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес.

Студентите защитиха дипломните си работи присъствено при стриктно спазване на мерките срещу COVID-19.