Защита на дипломните работи (допълнителна сесия) със студентите от магистърскa специалност „Национална сигурност и отбрана“

Защита на дипломните работи (допълнителна сесия) със студентите от магистърскa специалност „Национална сигурност и отбрана“ (задочна и дистанционна форми на обучение) на Факултет „Национална сигурност и отбрана“, се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес.

Студентите защитиха дипломните си работи присъствено при стриктно спазване на мерките срещу COVID-19.