Завършиха защитите на дипломните работи на слушателите от специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, специализация „Логистика“

Защитите на дипломните работи на слушателите от специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, специализация „Логистика“ от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ завършиха днес!

Последни своите дипломни работи успешно защитиха слушателите в редовна форма на обучение.

След защитата на дипломните работи полковник Стефан Згурев от дирекция „Логистика“, като член на Държавната изпитна комисия изрази своето искрено задоволство от представянето на дипломантите и им пожела успешна реализация в редиците на Българската армия.

Началникът на катедра „Логистика“ – полковник професор д-р Мирослав Димитров изрази своята увереност, че випускниците ще следват традициите, ще се представят достойно на новите си логистични длъжности и ще могат да прилагат на практика наученото във Военна академия „Г. С. Раковски“.

Здраве и успехи занапред, колеги!