Защита на дипломните работи със студентите от магистърска специалност „Сигурност във въздухоплаването“

Защита на дипломните работи със студентите от магистърска специалност „Сигурност във въздухоплаването“ на факултет
„Командно-щабен“, се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“ на 6-ти и 7-ми юли т.г..
Независимо от наложените условия за неразпространение на COVID-19 успешно защитиха дипломните си работи (дистанционно) десет студенти.
Честито и успешна реализация, колеги!