Защита на дипломните работи със студентите от Факултет „Национална сигурност и отбрана“

Защита на дипломните работи със студентите от магистърска специалност „Публични комуникации в сигурността и отбраната“ (задочна форма на обучение) във Факултет „Национална сигурност и отбрана“, се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес!

Студентите, чието обучение премина през голямата част от времето онлайн, се бяха готвили усърдно и успешно защитиха дипломните си работи присъствено!