Започнаха защитите на дипломните работи от студентите

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се провеждат защитите на дипломните работи на студентите, задочна и дистанционна форма на обучение във факултет „Командно-щабен” по магистърски специалности, както следва: „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма”, Сигурност във въздухоплаването”, „Логистика на сигурността и отбраната”, „Защита на населението и критичната инфраструктура”, „Индустриална, енергийна и климатична сигурност” и „Киберсигурност”.