На тържествен ритуал във Военна академия „Г. С. Раковски“ своите дипломи получиха 59 студенти

На тържествен ритуал в парка днес, своите дипломи получиха 59 студенти, които се обучаваха в професионални направления „Национална сигурност“ и „Психология“ в 9 различни специалности на Военна академия „Г. С. Раковски“.
С отличие завършиха 10 студенти.
Сандра Бориславова Иванова, студентка в редовна форма на обучение, е първенец на специалност „Национална сигурност и отбрана“, Випуск „Добруджански – 2020“ от Факултет „Национална сигурност и отбрана”.
Хабилитираните преподаватели на Академията се увеличиха с четирима доценти. Своите дипломи получиха и 4 докторанти, успешно защитили дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Дипломите и наградите бяха връчени от генерал-майор д-р Груди Ангелов – началник на Военна академия „Г. С. Раковски“, деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доц. д-р Георги Димов и заместник-деканът на факултет „Командно-щабен“ полковник доц. д-р Емил Енев.
Честито, колеги – желаем Ви много успехи занапред!