Тържествено връчване на дипломите на „Випуск „Добруджански“ – II смяна“

Уважаеми студенти и слушатели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Поради очакваното хубаво време, тържественото връчване на дипломите на „Випуск „Добруджански“ – II смяна“ ще се извърши на открито – на 30-ти октомври, петък, при следната последователност:

  • За слушателите, хабилитираните преподаватели и „доктор“-ите: от 10.00 ч. на плаца, при спазване на всички противоепидемични мерки, с осигурена социална дистанция, без гости и външни лица;
  • Дипломите на офицерите-отличници ще връчи началникът на отбраната адмирал Ефтимов;
  • За студентите, завършващи факултет „Национална сигурност и отбрана“ – пред западния вход към комплекс „Царски зали“, откъм парка, от 11.00 часа, при същите мерки;
  • За студентите, завършващи факултет „Командно-щабен“ – на плаца от 13.00 часа, при същите мерки;
  • Раздаване на тоги, шапки и шалове + полагане на подпис за дипломите – от 9.30 ч при организаторите на учебния процес;
  • Магистърски шапки можете да си закупите за спомен от книжарницата.

Напомняме на всеки строго да спазва:

  • Физическо разстояние от поне 1,5 метра до другите;
  • Да носи маска с добре покрити нос и уста;
  • Да поддържа висока лична и групова хигиена;
  • Да използва дезинфектанти;

Да следи с повишено внимание себе си и своите близки, приятели и колеги за симптоми от заразяване с коронавирус.