Връчване на дипломи на випуск „Георги Стойков Раковски“ 2021 – I-ва смяна на Военна академия

На 30 юли т.г. (петък) от 10.00 ч. на строевия плац на Военна академия „Г. С. Раковски“ на тържествен ритуал своите дипломи ще получат 8 офицери от Випуск „Георги Стойков Раковски” 2021 – I-ва смяна.

Офицерите-випускници са от специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“.

От тях един военнослужещ е от Китайската народна република и един военнослужещ от Република Северна Македония. Всички офицери завършват с отличен успех.

Първенец на випуска е капитан I ранг Петко ЯКИМОВ, с успех – отличен 6,00.

Тридесет студенти, завършили своето обучение в професионални направления „Национална сигурност“ и „Психология“ в различни специалности на факултет „Национална сигурност и отбрана” и факултет „Командно-щабен”, също ще получат своите дипломи.

С отличие завършват 14 студенти.

Магистър Николай Миленов КИСЬОВ, студент в редовна форма на обучение от специалност „Национална сигурност и отбрана“, е първенец на Випуск „Георги Стойков Раковски” 2021 – I-ва смяна.

Не е случайно, че този випуск носи името на великия български патриот и патрон на Академията Георги Стойков Раковски.

През тази година отбелязваме 200 години от неговото рождение. Той е основоположник и Патриарх на българското националноосвободително движение. Пламенен родолюбец, който през целия си живот се бори за освобождението на поробеното ни Отечество. Раковски начертава пътя за изграждането на свободна България.

Ритуали като този оставят трайни лични спомени на участниците и допринасят за повишаване на военно-патриотичното и родолюбиво възпитание на младото поколение.