Връчване на дипломи на випуск „Георги Стойков Раковски“ 2021 – I-ва смяна на Военна академия

Заместник-началникът по учебната и научната част на Военна академия „Г. С. Раковски“ полковник доц. д-р Димитър Ташков посрещна заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Цанко Стойков.

Гости на тържеството бяха: заместник-командващият на СКС генерал-майор Иван Лалов, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов, съветникът на президента по военната сигурност бригаден генерал Васил Лазаров, директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси“ в МО Людмил Михайлов, офицери и служители от МО, близки на випускниците.

От името на висшето военно ръководство заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Цанко Стойков поздрави офицерите и студентите от факултетите „Национална сигурност и отбрана“ и „Командно-щабен“.

Той изрази уважения към ръководството на Академията и преподавателите за усилията им да предлагат обучение, което съответства на професионалното развитие на военнослужещите и кадрите за нуждите на централната и териториалната администрация, както и на стратегическата среда за сигурност, динамиката във военното дело и на днешните сериозни предизвикателства по гарантиране сигурността и отбраната на страната и изпълнение на съюзническите ни отговорности.

„Вие отбелязвате края на важен етап от вашия професионален път“- подчерта в словото си полковник доц. д-р Димитър Ташков, обръщайки се към випускниците с „Уважаеми офицери и бъдещи генерали!“.

„Ние ви дадохме насоките, а останалото зависи от вас, за да постигнете нови професионални успехи. Защото не е достатъчно да си само експерт, а трябва да умееш и да поемаш отговорност, да бъдеш и лидер, което е все повече необходимо на армията и обществото ни днес“, каза още полковник доц. д-р Ташков.

На строевия плац на Военна академия „Г. С. Раковски“ на тържествен ритуал своите дипломи получиха днес 8 офицери от Випуск „Георги Стойков Раковски“ 2021 – I-ва смяна.

Офицерите-випускници са от специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“. От тях един военнослужещ е от Китайската народна република и един военнослужещ от Република Северна Македония.

Всички офицери завършват с отличен успех.

Първенец на випуска е капитан I-ви ранг Петко ЯКИМОВ, с успех – отличен 6,00.

Тридесет студенти, завършили своето обучение в професионални направления „Национална сигурност“ и „Психология“ в различни специалности на факултет „Национална сигурност и отбрана“ и факултет „Командно-щабен“, също получиха своите дипломи.

С отличие завършват 14 студенти.

Магистър Николай Миленов КИСЬОВ, студент в редовна форма на обучение от специалност „Национална сигурност и отбрана“, е първенец на Випуск „Георги Стойков Раковски“ 2021 – I-ва смяна.

Не е случайно, че този випуск носи името на великия български патриот и патрон на Академията Георги Стойков Раковски. През тази година отбелязваме 200 години от неговото рождение. Той е основоположник и Патриарх на българското националноосвободително движение. Пламенен родолюбец, който през целия си живот се бори за освобождението на поробеното ни Отечество. Раковски начертава пътя за изграждането на свободна България.

Ритуали като този оставят трайни лични спомени на участниците и допринасят за повишаване на военно-патриотичното и родолюбиво възпитание на младото поколение.