Предстоящи тържествени ритуали за получаване на дипломи във Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия,
На 29 юли (сряда) т. г. от 11:00 часа в парка на Военна академия „Г. С. Раковски“ на тържествен ритуал своите дипломи ще получат 12 офицери от Випуск „ДОБРУДЖАНСКИ – 2020” – I-ва смяна.
Този ритуал оставя трайни лични спомени на участниците и допринася за престижа на офицерската професия, повишаване интереса към военното образование и военно-патриотичното и родолюбиво възпитание на подрастващото поколение.
Офицерите-випускници са от специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ (СРОВС) – като двама от тях са от Република Северна Македония и двама – от Китайската Народна Република.
Всичките 12 офицери завършват с отличен успех.
Първенец на випуска е полковник доц. д-р Николай Тодоров Стоянов, с успех – отличен 6,00.
На следващия ден, 30 юли (четвъртък), отново в парка на Академията, но от 10:00 часа дипломи ще получат и 59 студенти, които се обучаваха в професионални направления „Национална сигурност“ и „Психология“ в 9 различни специалности.
С отличие завършват 10 студенти.
Сандра Бориславова Иванова, студентка в редовна форма на обучение, е първенец на специалност „Национална сигурност и отбрана“, Випуск „Добруджански – 2020“ от Факултет „Национална сигурност и отбрана”.
Академичният състав на Академията се увеличава с 4 доценти. Своите дипломи ще получат и 4 докторанти, успешно защитили дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.