Слушателите от специалност СРОВС защитиха дипломните си работи

На 20.07.2022 г. се проведоха защитите на дипломните работи на слушателите от магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Тринадесет офицери от Випуск „Полковник Борис Дрангов” на Академията успешно защитиха своите дипломни работи. Двама от тях са от Република Северна Македония.

Випускниците постигнаха отлични резултати. Защитените дипломни работи решават въпроси на сигурността, отбраната, мениджмънта на ресурсите, управлението на страната при кризи, концепциите за войната и воденето на операции и развитието на военно-образователната система.