Тържествен акт по връчване на дипломите на успешно завършилите магистърски програми във факултет „Национална сигурност и отбрана“, випуск „Георги Стойков Раковски“ – II-а смяна

Тържественият акт по връчване на дипломите на випускниците-студенти, успешно завършили магистърските програми във факултет „Национална сигурност и отбрана“, випуск „Георги Стойков Раковски“ – II-а смяна се състоя при стриктно спазване на мерките срещу COVID-19 днес.

Деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник проф. д-р Георги Димов връчи дипломите на магистрите от специалност „Публични комуникации в сигурността и отбраната“ и специалност „Мениджмънт в сигурността и отбраната“ – задочна форма на обучение, на входа на „беседката на княз Борис“ в прекрасния парк на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник проф. д-р Георги Димов връчи дипломите на магистрите от специалност „Организация и управление на корпоративната сигурност“, специалност „Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната“ и специалност „Психология в сигурността и отбраната“ (задочна форма на обучение), на входа на „беседката на княз Борис“ в прекрасния парк на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Честито, колеги! Здраве и успешна реализация занапред!