Тържествен акт по връчване на дипломите на випускниците-студенти, успешно завършили магистърските програми във факултет „Командно-щабен“, випуск „Георги Стойков Раковски“ – II-а смяна

Тържественият акт по връчване на дипломите на випускниците-студенти, успешно завършили магистърските програми във факултет „Командно-щабен“, випуск „Георги Стойков Раковски“ – II-а смяна се състоя при стриктно спазване на мерките срещу COVID-19 днес.

Деканът на факултет „Командно-щабен“ полковник проф. д-р Емил Енев връчи дипломите на магистрите от специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ – задочна форма на обучение, на входа на „беседката на княз Борис“ в прекрасния парк на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Деканът на факултет „Командно-щабен“ полковник проф. д-р Емил Енев връчи дипломите на магистрите от специалност „Логистика на сигурността и отбраната“ – дистанционна форма на обучение, на входа на „беседката на княз Борис“ в прекрасния парк на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Деканът на факултет „Командно-щабен“ полковник проф. д-р Емил Енев връчи дипломите на магистрите от специалност „Киберсигурност“ – задочна форма на обучение, на входа на „беседката на княз Борис“ в прекрасния парк на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Деканът на факултет „Командно-щабен“ полковник проф. д-р Емил Енев връчи дипломите на магистрите от специалност „Индустриална, енергийна и климатична сигурност“ – задочна форма на обучение и специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура (гр. Русе)“ – задочна форма на обучение, на входа на „беседката на княз Борис“ в прекрасния парк на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Честито, колеги! Здраве и успешна реализация занапред!