Тържествена церемония за връчване на дипломите на випуск „Добруджански“ – II смяна на Военна академия „Г. С. Раковски“

Днес, в навечерието на Деня на народните будители, от 10.00 ч. във Военна академия „Г. С. Раковски“, на тържествена церемония своите дипломи получиха завършилите слушатели от Випуск „Добруджански“ – II смяна. Празникът премина при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

На тържеството присъства началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Церемонията започна с посрещане на бойното знаме на Академията и приемане на строя от началника на отбраната.

В словото си началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов се обърна към випускниците с думите: „Випуск 2020 се различава от всички випуски до сега. Той ще бъде запомнен с условията на безпрецедентна ситуация на извънредно положение, което ни постави пред изпитание на волята и духа и ни сблъска с предизвикателството да влезем за кратки срокове в дигиталния свят и да приключим учебната година в хибридна среда. Ако има някакъв урок, който да научим от случилото се през последните месеци, той е, че сътрудничеството и взаимодействието между държавите днес е по-важно от всякога. Градивност, човеколюбие, почтеност – това са мостове към бъдещето, което заедно можем да изградим.“

В заключение той пожела на випускниците да бъдат здрави, да използват наученото във Военна академия и да следват смело избрания път с вяра, че могат да се справят.

„Да бъдеш възпитаник на Военна академия „Г. С. Раковски“ е чест и висока отговорност! Като достойни наши възпитаници пазете чисто името на Академията и помнете: България е над всичко! Да живее България!“ завърши словото си генерал-майор Ангелов.

Първенец на Випуск „Добруджански“ от магистърска специалност „Организация и управление на военните формирования на оперативно ниво“, специализация „Военноморски сили“ на професионално направление „Военно дело“ е капитан-лейтенант Любомир Валентинов Иванов. Същият е повишен във военно звание „капитан III ранг“. Пагоните и дипломата на първенеца бяха връчени от началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

В приветствието си той подчерта, че завършилите офицери имат шанса да се дипломират в историческо време за Българската армия и Въоръжените сили. „Започналият необратим процес на модернизация на Въоръжените сили, необходим и гарантиран от държавното ръководство, е дълъг и труден. Пред нас стои задачата да превърнем отделения скъп ресурс на държавата в реални отбранителни способности.“ изтъкна началникът на отбраната и пожела на всички випускници успешно да демонстрират наученото за новата организация и управление на Въоръжените сили и новите способности.

От своя страна в словото-отговор първенецът на Випуска капитан III ранг Иванов благодари на ръководството и преподавателите от Военна академия, че са успели да създадат среда, в която обучаемите да могат не само да се учат, но и да споделят опит и идеи. „Изправени пред съвременната реалност, е необходимо, вместо да се борим по отделно в условията на ограничени ресурси в Българската армия, да използваме наличните такива, успявайки да създаваме синергия по между си. Съвместното използване на видовете въоръжени сили и родовете войски е най-ефективния начин да постигнем общата си цел – независима и силна България“ – завърши той.

Дипломи получиха 83 слушатели, обучавали се в различните магистърски програми от професионално направление „Военно дело“ на факултет „Командно-щабен“. Сред завършилите има и двама военнослужещи от Република Северна Македония.

На тържествената церемония бяха връчени и свидетелства за назначаване на по-висока академична длъжност и дипломи за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

По-късно през деня своите дипломи получиха и студентите от Випуск „Добруджански“ – II смяна, обучавали се в различните магистърски програми от професионално направление „Национална сигурност“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ и факултет „Командно-щабен“.

Церемониите се проведоха на открито, отново при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

Вижте новината, отразена на сайта на Информационния център на Министерство на отбраната.