Денят на храбростта по БНТ – с коментар на полковник доцент д-р Емил Енев и Григори Недялков

Празненствата днес, с коментар по БНТ на заместник-декана на факултет „Командно-щабен“ полк. доц. д-р Емил Енев и магистъра на Военна академия „Г. С. Раковски“ по „Национална сигурност и отбрана“ Григори Недялков.