Делегация от Република Сърбия посети Военна академия „Г. С. Раковски“ според Плана за военно сътрудничество за 2021 г.

В нейния състав участваха:

  • Милан Милутинович – ръководител на Групата за европейска интеграция и управление на проекти в Сектор за отбранителна политика на Министарство одбране и Војска Србије;
  • Йелена Крджавац Скакич – ръководител на Групата за управление на проекти в Дирекция за европейска интеграция и управление на проекти в Сектор за отбранителна политика;
  • Слободан Станойлович – референт в същата структура.

Те бяха посрещнати от полковник доцент д-р Димитър Ташков, заместник-началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ по учебната и научна част.

Обсъдени бяха областите за продължаване на доброто сътрудничество и бяха показани учебно-материалната ни база и културните ни обекти.