Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски” генерал-майор д-р Груди Ангелов участва в конференция: „8th Clearing House on Defence Education” по програма Defence Education Enchancement Programme (DEEP)

лого

Конференцията се провежда между 17 и 19.06.2019 г. в гр. Будапеща под патронажа на Министъра на обраната на Унгария. Като част от дискусионните панели се обсъждат теми свързани с изграждането, развитието и необходимите промени в сферата на военното образование.

конференция