Сектор „Квалификация“

Цели и задачи на сектор "Квалификация"

  • Планиране, организиране и документално осигуряване на курсовете провеждани в департамент „Дистанционно обучени, езикова подготовка и квалификация“;
  • Изготвяне на заповеди, докладни записки и други документи свързани с провеждането на курсове;
  • Изготвяне на удостоверения за постигнатите резултати на изпитите по STANAG 6001 и ALCPT;

Състав на сектор "Квалификация"

Личен състав:

майор Петко Митков ЦОЛОВ – началник на сектор „Квалификация“, факс 26688

Николай Миленов КИСЬОВ- старши експерт 26587

Деян Великов ДИМИТРОВ – главен експерт 26587

Мила Маринова МАРИНОВА – технически изпълнител 26534

Юлиан Георгиев ПЕТРОВ – главен специалист 26642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Полк. доц. д-р Петко Димов 
тел. +359 2 92 26 531
Относно курсове: 02 92 26 642;

Учения, симулации и тренировки“: 02 92 26 534;
Катедра „Езиково обучение“: 02 92 26 685;
Сертифициране по английски език“:
02 92 26 587

Социални мрежи

Блог ДДОЕПК

Началник на сектор „Квалификация“ е майор Петко Митков ЦОЛОВ с телефон за контакти 02/92 26 583