Сектор „Организация на учебния процес“

Цели и задачи на сектор „Организация на учебния процес“

  • Планиране, организиране и документално осигуряване на курсовете, провеждани в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ и на изпитите съгласно STANAG 6001 и ALCPT;
  • Изготвяне на заповеди, докладни записки и други документи, свързани с провеждането на организацията на учебния процес;
  • Изготвяне на удостоверения за постигнатите резултати на изпитите по STANAG 6001 и ALCPT.
phone

Контакти

Началник на сектор „Организация на учебния процес“:
Ц. сл. Деян Димитров
тел. 02 92 26583

Личен състав на сектор „Организация на учебния процес“

  • Деян Великов ДИМИТРОВ – началник на сектор, тел. 26583
  • Антония Бойкова ЛАЗОВА – старши експерт, тел. 26587 (за справки по STANAG и ALCPT)
  • Юлиан Георгиев ПЕТРОВ – главен специалист, тел. 26642 (за справки по курсове)
  • Александра Александрова ПАРАШКЕВОВА – технически изпълнител