Сектор „Квалификация“

Цели и задачи на сектор "Квалификация"

  • планиране, организиране и документално осигуряване на курсовете провеждани в департамент „Дистанционно обучени, езикова подготовка и квалификация“;
  • изготвяне на заповеди, докладни записки и други документи свързани с провеждането на курсове;
  • изготвяне на удостоверения за постигнатите резултати на изпитите по STANAG 6001 и ALCPT;

Състав на сектор "Квалификация"

Началник на сектора: подполковник Ивайло Иванов ИГНАТОВ

Личен състав:

Валентин Василев НЕДКОВ – главен експерт

Ганчо Илиев ДУШКОВ – главен експерт

Васко Илиев ПИРГОВ -старши експерт

Антония Бойкова ЛАЗОВА – старши експерт

Юлиан Георгиев ПЕТРОВ – главен специалист

Контакти

Полк. доц. д-р Петко Димов 
тел. +359 2 92 26 531
Сектор „Квалификация“ 02 92 26 642;
e-mail: rnda.dl@armf.bg
Дистанционно обучение, учения, симулации и тренировки“: 02 92 26 680; e-mail: KDOKS@armf.bg
Катедра „Езиково обучение“: 02 92 26 685 и 02 92 26 506;
Сертифициране по английски език“:
02 92 26 652 и 02 92 26 694

Социални мрежи

Още информация

Началник на сектор „Квалификация“ е подполковник Ивайло Игнатов с телефон за контакти 02/92 26 583