Сектор „Организация на учебния процес“

Цели и задачи на сектор „Организация на учебния процес"

  • Планиране, организиране и документално осигуряване на курсовете, провеждани в департамент „Дистанционно обучени, езикова подготовка и квалификация“;
  • Изготвяне на заповеди, докладни записки и други документи, свързани с провеждането на курсове;
  • Изготвяне на удостоверения за постигнатите резултати на изпитите по STANAG 6001 и ALCPT.

Състав на сектор „Организация на учебния процес"

Личен състав:

Деян Великов ДИМИТРОВ – началник на сектор „Организация на учебния процес“, факс 26688

Николай Миленов КИСЬОВ- старши експерт 26587

Юлиан Георгиев ПЕТРОВ – главен специалист 26642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Полк. доц. д-р Петко Димов 
тел. +359 2 92 26 531
Относно курсове: 02 92 26 642;

Учения, симулации и тренировки“: 02 92 26 534;
Катедра „Езиково обучение“: 02 92 26 685;
Сертифициране по английски език“:
02 92 26 587

Социални мрежи

Блог ДДОЕПК

ddoepk

Началник на сектор „Организация на учебния процес“ е Деян Великов ДИМИТРОВ с телефон за контакти 02/92 26 583