Сектор „Учения, симулации и тренировки“

  • Поддържа системата за моделиране и симулации- JCATS за изготвяне на сценарии за предстоящи КПКЩУ и щабни тренировки със слушателите и специализанти;
  • Участва в обучението на слушатели и специализанти от ВА чрез организиране и провеждане на КПКЩУ, проиграване на варианти за решения, щабни тренировки;
  • Участва в национални и многонационални КПКЩУ на държавното и военно ръководство за проверка на виждания и стратегии, както и за проиграване на варианти за действие при природни бедствия и кризи от невоенен характер;
  • Участва в индивидуално и групово обучение на слушатели и преподаватели за усвояване на симулационната система JCATS.
  • Провежда квалификационни курсове за офицери от оперативните и тактическите звена за командване и управление;
Сектор „Учения, симулации и тренировки“
  • Майор Анатоли Палев; 
  • Офицерски кандидат Цвета Валентинова Жекова – главен инструктор; 
  • Старшина Пепа Ангелова Петрова – главен инструктор; 
  • Старши сержант Антония Александрова Попова – старши специалист.
phone

Контакти


Началник на сектор „Учения, симулации и тренировки“:
тел. 02 92 26534