Сектор „Дистанционно обучение, учения, симулации и тренировки“

Цели и задачи на сектор Сектор „Дистанционно обучение, учения, симулации и тренировки“

  • системата за моделиране и симулации- JCATS за изготвяне на сценарии за предстоящи КПКЩУ и щабни тренировки със слушателите и специализантите от факултетите и сектора;
  • провежда квалификационни курсове за офицери от оперативните и тактическите звена за командване и управление;
  • провежда курсове за квалификация на цивилни служители за противодействие на радикализацията и тероризма;
  • провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми.

Сектор „Дистанционно обучение, учения, симулации и тренировки“

Личен състав:

Старшина Цвета Валентинова ЖЕКОВА – главен инструктор

Старшина Пепа Ангелова ПЕТРОВА – главен инструктор

Контакти

Полк. доц. д-р Петко Димов 
тел. +359 2 92 26 531
Относно курсове: 02 92 26 642;

Учения, симулации и тренировки“: 02 92 26 534;
Катедра „Езиково обучение“: 02 92 26 685;
Сертифициране по английски език“:
02 92 26 587

Социални мрежи

Блог ДДОЕПК

Сектор „Дистанционно обучение, учения, симулации и тренировки“ е  с телефон за контакти 02/92 26 534