Сектор „Дистанционно обучение, учения, симулации и тренировки“

Цели и задачи на сектор „Дистанционно обучение, учения, симулации и тренировки“

  • системата за моделиране и симулации- JCATS за изготвяне на сценарии за предстоящи КПКЩУ и щабни тренировки със слушателите и специализантите от факултетите и сектора;
  • провежда квалификационни курсове за офицери от оперативните и тактическите звена за командване и управление;
  • провежда курсове за квалификация на цивилни служители за противодействие на радикализацията и тероризма;
  • провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми.

Сектор „Дистанционно обучение, учения, симулации и тренировки“

Началник на сектора: подполковник Христо Георгиев ДЕВЕДЖИЕВ

Личен състав:

Майор Петко Митков ЦОЛОВ – старши експерт II степен

Старшина Цвета Валентинова ЖЕКОВА – главен инструктор

Старшина Пепа Ангелова ПЕТРОВА – главен инструктор

Старши сержант Ангелина Иванова МИХОВСКА – старши инструктор

Старши сержант Христо Попов ПОПОВ – старши инструктор

Контакти

Полк. д-р Никола Стоянов 
тел. +359 2 92 26 531
Сектор „Квалификация“ 02 92 26 642;
e-mail: rnda.dl@armf.bg
Дистанционно обучение, учения, симулации и тренировки“: 02 92 26 680; e-mail: KDOKS@armf.bg
Катедра „Езиково обучение“: 02 92 26 685 и 02 92 26 506;
Сертифициране по английски език“:
02 92 26 652 и 02 92 26 694

Социални мрежи

Още информация

Началник на сектор „Дистанционно обучение, учения, симулации и тренировки“ е подполковник Христо Георгиев ДЕВЕДЖИЕВ с телефон за контакти 02/92 26 534