Сектор „Учения, симулации и тренировки“

Цели и задачи на сектор Сектор „Учения, симулации и тренировки“

  • Поддържа системата за моделиране и симулации- JCATS за изготвяне на сценарии за предстоящи КПКЩУ и щабни тренировки със слушателите и специализанти;
  • Участва в обучението на слушатели и специализанти от ВА чрез организиране и провеждане на КПКЩУ, проиграване на варианти за решения, щабни тренировки;
  • Участва в национални и многонационални КПКЩУ на държавното и военно ръководство за проверка на виждания и стратегии, както и за проиграване на варианти за действие при природни бедствия и кризи от невоенен характер;
  • Участва в индивидуално и групово обучение на слушатели и преподаватели за усвояване на симулационната система JCATS.
  • Провежда квалификационни курсове за офицери от оперативните и тактическите звена за командване и управление;
  •  
va_kursove

Сектор „Учения, симулации и тренировки“

Личен състав:

  • Подполковник Кръстьо Парасков; 
  • Майор Анатоли Палев; 
  • Офицерски кандидат Цвета Валентинова ЖЕКОВА – главен инструктор; 
  • Старшина Пепа Ангелова ПЕТРОВА – главен инструктор. 

Контакти

Полк. доц. д-р Петко Димов 
тел. +359 2 92 26 531
Относно курсове: 02 92 26 642;

Учения, симулации и тренировки“: 02 92 26 534;
Катедра „Езиково обучение“: 02 92 26 685;
Сертифициране по английски език“:
02 92 26 587

Социални мрежи

Блог ДДОЕПК

ddoepk

Сектор „Учения, симулации и тренировки“ е  с телефон за контакти 02/92 26 534