Катедра „Езикова подготовка“

Цели и задачи на катедрата

Целта на катедра „Езикова подготовка“ е да осъществява научноизследователска и учебна дейност за повишаване на езиковата подготовка на слушателите, специализантите, военнослужещи и цивилни служители със следните задачи:

  • Организиране и провеждане на учебен процес със слушателите и специализантите в Академията по въпросите на езиковата подготовка.
  • Организиране и провеждане на тестове ALCPT (American Language Course Placement Test).
  • Превод на печатни и електронни материали за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“.
  • Симулативен превод на мероприятия организирани от Военна академия.
  • Разработване на учебни програми за езиково обучение.
  • Разработване на специализирани учебни материали.

Курсове за езикова квалификация, които се провеждат в катедрата:

„Български език за чужденци“

„Английски език – І ниво”

„Английски език – ІІ ниво”

„Английски език – III ниво”

„Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 1”

„Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 2”

„Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 3”

„Английски език –Слушане- III ниво”

„Английски език –Слушане- II ниво”

 „Английски език – Четене -III ниво”

„Английски език – Четене -II ниво”

„Английски език –Говорене – III ниво”

„Английски език –Говорене – II ниво”

„Английски език –Писане – III ниво”

„Английски език –Писане – II ниво”

„Тактически английски в мироподдържащи операции“

„Оперативен авиационен английски език“

„Курс по специализиран английски език за щабни офицери в многонационална среда” – дистанционно обучение

„Английски език за щабни офицери и цивилни служители в многонационални операции (ESSO)“

„Френски език – I ниво”

„Френски език – ІІ ниво“

„Френски език – ІІI ниво“

„Специализиран курс по френски език“

“Курс по френски език за поддържане и развитие на 1 ниво“

“Курс по френски език за поддържане и развитие на 2 ниво“

“Курс по френски език за поддържане и развитие на 3 ниво“

„Курс по френски език – ниво А1 (начинаещи)”

„Курс по френски език – ниво А2 (малко напреднали)”

„Курс по френски език – ниво Б1.1 (средно напреднали)”

„Курс по френски език – ниво Б1.2 (напреднали)”

„Руски език – I  ниво“

„Руски език – II  ниво“

„Руски език – III  ниво“

„Курс по руски език – ниво А1 (начинаещи)”

„Курс по руски език – ниво А2 (малко напреднали)”

„Курс по руски език – ниво Б1.1 (средно напреднали ”

„Курс по руски език – ниво Б1.2 (напреднали)”

Състав на катедра „Езиково обучение“

Ръководител на катедрата: доцент доктор Валентина Иванова ГЕОРГИЕВА 

 

Академичен състав:

доктор Живко Димитров ХРИСТОВ –  Старши преподавател по английски език

доктор Анелия Петрова ХРИСТОВА – Старши преподавател по английски език

Грета Кръстева КЕРЕМИДЧИЕВА – Старши преподавател по английски език

Дора Кирилова КАСАЛИЙСКА- Старши преподавател по английски език

Таня Нечева ТОДОРОВА- Старши преподавател по английски език

Даниела Димитрова ВЪЧЕВА – Старши преподавател по английски език

Свилена Стефанова ДЪРОВА – Старши преподавател по английски език

Димитрия Божидарова КИРЯКОВА – Старши преподавател по английски език

Даниел Ленинов ТАНЕВ – Старши преподавател по английски език

Юлиана Иванова СЛАВЧЕВА – Старши преподавател по английски език

Енчо Денев БАНОВ– Старши преподавател по английски език

Спаска Николова КЪЧЕВА- Старши преподавател по френски език

Анна Божилова СТЕФАНОВА – Старши преподавател по френски език

Диана Димова БОРИМЕЧКОВА – старши преподавател по руски език

Русанка Костова ЛЯПОВА– старши преподавател по български език

Контакти

Полк. доц. д-р Петко Димов 
тел. +359 2 92 26 531
Сектор „Квалификация“ 02 92 26 642;
e-mail: rnda.dl@armf.bg
Дистанционно обучение, учения, симулации и тренировки“: 02 92 26 680; e-mail: KDOKS@armf.bg
Катедра „Езиково обучение“: 02 92 26 685 и 02 92 26 506;
Сертифициране по английски език“:
02 92 26 652 и 02 92 26 694

Социални мрежи

Още информация

Ръководител на катедра „Езикова подготовка“ е доцент д-р Валентина Георгиева с телефон за контакти 02/92 26 685