Екип „Сертифициране по английски език“

Цели и задачи на екипа

Целта на екип „Сертифициране по английски език“ е проверка владеенето на английски език съгласно STANAG 6001, като за тази цел екипа решава следните задачи:

  • Провеждане на изпити за проверка владеенето на чужди езици съгласно STANAG 6001.
  • Планиране, организиране и контрол на изпитната дейност по английски език съгласно STANAG 6001.
  • Организиране и провеждане на семинарни занятия за разясняване методиката на подготовка и оценяване на изпита по английски език съгласно STANAG 6001 със специализанти от курсовете по английски език и колеги от висшите военни училища на Република България.
  • Контрол и участие в разработването на изпитни материали за изпитите по английски език съгласно STANAG 6001 за уменията „четене”, „слушане” и „писане”.

Състав на екип „Сертифициране по английски език“

Ръководител на екипа: доктор Анна Димитрова ГУНЧЕВА

Красимира Николаева КОЛЕВА – старши преподавател

Красимира Маринова МАРИНОВА – старши преподавател

Юлиана Росенова ПАВЛОВА – старши преподавател

Сияна Борисова МИРЧЕВА – старши преподавател

Мария Сашкова ГЕНОВА – старши преподавател

Влада Христова БОЯНОВА – старши преподавател

Диана Николаева ШОПОВА – старши преподавател

Контакти

Полк. доц. д-р Петко Димов 
тел. +359 2 92 26 531
Сектор „Квалификация“ 02 92 26 642;
e-mail: rnda.dl@armf.bg
Учения, симулации и тренировки“: 02 92 26 680; e-mail: KDOKS@armf.bg
Катедра „Езиково обучение“: 02 92 26 685 и 02 92 26 506;
Сертифициране по английски език“:
02 92 26 652 и 02 92 26 694

Социални мрежи

Блог ДДОЕПК

Ръководител на екип „Сертифициране по английски език“ е д-р Ани Гунчева с телефон за контакти 02/92 26 652