Езикови курсове

Списък на езиковите курсове които се провеждат в катедра „Езикова подготовка“ на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“

 • Български език за чужденци
 • Английски език – І ниво
 • Английски език – ІІ ниво
 • Английски език – III ниво
 • Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 1
 • Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 2
 • Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 3
 • Английски език –Слушане- III ниво
 • Английски език –Слушане- II ниво
 • Английски език – Четене -III ниво
 • Английски език – Четене -II ниво
 • Английски език –Говорене – III ниво
 • Английски език –Говорене – II ниво
 • Английски език –Писане – III ниво
 • Английски език –Писане – II ниво
 • Тактически английски в мироподдържащи операции
 • Оперативен авиационен английски език
 • Курс по специализиран английски език за щабни офицери в многонационална среда – дистанционно обучение
 • Английски език за щабни офицери и цивилни служители в многонационални операции (ESSO)
 • Френски език – I ниво
 • Френски език – ІІ ниво
 • Френски език – ІІI ниво
 • Специализиран курс по френски език
 • Курс по френски език за поддържане и развитие на 1 ниво
 • Курс по френски език за поддържане и развитие на 2 ниво
 • Курс по френски език за поддържане и развитие на 3 ниво
 • Курс по френски език – ниво А1 (начинаещи)
 • Курс по френски език – ниво А2 (малко напреднали)
 • Курс по френски език – ниво Б1.1 (средно напреднали)
 • Курс по френски език – ниво Б1.2 (напреднали)
 • Руски език – I  ниво
 • Руски език – II  ниво
 • Руски език – III  ниво
 • Курс по руски език – ниво А1 (начинаещи)
 • Курс по руски език – ниво А2 (малко напреднали)
 • Курс по руски език – ниво Б1.1 (средно напреднали
 • Курс по руски език – ниво Б1.2 (напреднали)