Дарителска кампания „Дари нов живот“

Нека помогнем и да дадем своя принос в събирането на средства в помощ на Йоана Влахова за леченние на множествена склероза.

Пдоробности: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/cvo/joana_syobshtenie.pdf?fbclid=IwAR1dEh4OGU_Pcer84XGBy9vO2sqi4oChCgm1_y1H82ol4d5y4aCvmeCeMJQ