Дарение от многофункционални лазерни устройства за нуждите на катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ получи Военна академия „Г. С. Раковски“

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов прие дарението от д-р инж. Антон Стефов, собственик на „Интернешънъл Армонд Груп БГ ЕООД“.