Публична академична лекция на подп. доц. д-р Данко Фаразов

На 21.06.2023 г. от 14:00 часа в Академична зала „Раковски“ на Военната академия се състоя публична академична лекция на тема: „Новата структура на силите на НАТО“, която изнесе подполковник доцент доктор Данко Фаразов – доцент в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“. 

Лекцията е изградена на основата на тезата, че за гарантирането на адекватност в съвременната среда за сигурност, Алиансът като най-голямата политико-военна организация в света, изгражда способности и трансформира структурата на силите си за постигане на възможно най-бърз и ефективен отговор спрямо съвременните заплахи. Това представлява един непрекъснат процес, който обуславя аналитичните, управленски и политически аспекти на тази организация. 

Основната идея на лекцията цели да изгради категорично и недвусмислено разбиране за спецификата и проблематиката на войсковата организация, като се фокусира върху оперативната тематика и нейната тясна връзка със стратегическите и политически процеси в съвременната среда за сигурност.