Публична защита на майор Данаил Тодоров Петев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Повишаване на ефективността на формированията от въоръжените сили за противодействие на импровизирани взривни устройства и невзривени бойни припаси” по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Данаил Тодоров Петев.
Председател на научното жури: Доцент доктор Кирил Иванов Петров.
Дата: 05.09.2017 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 10,00 часа.

Автореферат на майор Данаил Тодоров Петев

Рецензии:

Професор доктор Никифор Христов Стефанов
Доцент доктор Кирил Иванов Петров

Становища:

Полковник доцент доктор Мирослав Стефанов Стефанов
Полковник доцент доктор Георги Петров Георгиев
Доцент доктор Енчо Стоянов Гогов

05.08.2017 г.
гр. София