2.000

Credit

3460101GDPR за бизнес администрация

Department : ЦПО
Campus : Аула "Раковски"
Level : Срещу заплащане
Instructor : Петко Димов
Semester : Лято 2019
Credit : 2.000
Method : Лекции
More Detail

BPS201Физическа охрана

Department : ЦПО
Campus : Зала 324
Level : Срещу заплащане
Instructor : Ивайло Игнатов
Semester : Spring 2019
Credit : 2.000
Method : Online, Лекции
More Detail

ACC604Спасители при бедствия, аварии и катастрофи

Department : ИПИО
Campus : IPIO-325
Level : Срещу заплащане
Instructor : Иван Христозов
Semester : Spring 2019
Credit : 2.000
Method : Лекции
More Detail

Search For Courses