Изменения в организацията на учебния процес и всекдневния живот на Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми студенти и слушатели на Военна академия „Г. С. Раковски“!

Опазването на здравето на всеки от нас е първостепенна грижа!

След обсъждане на актуалната епидемиологична обстановка и за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), с нова заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов са обявени следните изменения в организацията на учебния процес и всекдневния живот на Академията, в сила от 7 септември 2021 г.:

Достъпът до Военна академия „Г. С. Раковски“ да се извършва през КПП „Запад“ и КПП „Юг“, при извършване на термоконтрол и дезинфекция на влизащите. Остава затворен входът откъм Специализирания съд и ул. „Черковна“.

Всеки и всички трябва да носят предпазни маски – и на закрито, и на открито.

Слушателите и студентите продължават обучението си присъствено. Занятията да се провеждат в зали, осигуряващи използването на не повече от 30% от техния капацитет, при присъствие на не повече от 30 души, които спазват дистанция от 1,5 метра и носят защитни маски.

При провеждането им да се ограничи близкият контакт и да се спазва посочената физическа дистанция не само в зали, кабинети и коридори, но и навън. И в закритите помещения, и на открито да се носят маски.

Помещенията, в които се провеждат занятията да бъдат предварително дезинфекцирани. На входа на всяка зала да бъде поставен дезинфектант. Всички влизащи задължително дезинфекцират ръцете си.

Столът и лавката ще работят при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Заявените порции храна да се получават в кутии за еднократна употреба на входа. Консумирането ѝ да се извършва извън столовата. Опаковките, бутилките, чашите, салфетките и кутиите да се изхвърлят в определените за това места.

Отменят се приемните дни на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ – до 30 октомври.

Слушателите, студентите, цивилните служители на Академията и гражданите могат да заявяват административни услуги на e-mail: ucheben.va@abv.bg

Уважаеми служители, преподаватели, слушатели и студенти,

Бъдете здрави, помагайте на близките си вкъщи и използвайте времето си целенасочено, а випускниците вече да се ориентират към избор на теми и писане на дипломни работи!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ДА СЕ ПАЗИМ ВЗАИМНО!