ACC201

Графичен дизайн

Course ID
ACC201
Campus
IPIO-325
Level
Срещу заплащане
Semester
Лято 2019
Credit
3.000
Method
Лекции

Настоящият курс по “Графичен дизайн“ има за цел да развие визуалната култура и да даде на обучаващите се необходимия минимум от теоретични познания и практически умения за работа с програмите за предпечатна подготовка и графичен дизайн Adobe InDesign, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator като ги подготви за работа в областта на визуалните комуникации и графичния дизайн. 

Ще бъдат обхванати двете основни направления – рекламен и медиен дизайн. Обучаваните ще придобият умения за предпечатната подготовка на различни видове печатни издания и продукти – книги, вестници, списания, плакати, билбордове, логознаци, рекламни флеъри и др.

Време Структура Стая Дата Преподавател
8:15  – 13:30 ИПИО 325 15-25 юни 2019 Георги Иванов

Курсът се провежда от Георги Иванов – преподавател с огромен практически опит в областта. 

Разпределение на учебното време

Учебният материал в курса е обособен в четири модула според изучаваната тематика.
Теория: 7 теми с продължителност 10 учебни часа;
Тчебна практика: 29 теми с продължителност 38 учебни часа;
ОБЩО: 48 учебни часа
Финален изпит – 2 часа (извън хорариума)

Резултати от обучението

Завършилите курса имат визуална грамотност благодарение на която ще могат да четат скритите послания в графичните продукти; ще придобият познания за принципите на графичния дизайн, на които се основава цялата визуална комуникация; ще придобият знания за характеристиките на различните типове продукти в рекламния и медийния дизайн и ще бъдат подготвени да работят в областта на визуалните комуникации – реклама, медиен дизайн, графичен дизайн на всякакви печатни продукти, както и на такива, предназначени за електронни носители.
Завършилите курса ще знаят: основните термини и принципи на работа с програмите за предпечат.