„Руски език – Второ ниво”

  1. Цели на курса:

Обучаемите да придобият практически езикови умения и навици за ползване на литература и общуване на руски език в рамките и на основата на лексико-граматичните теми, включени в курса Руски език – второ ниво.

 

  1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните области/направления: Образователна система, Здраве, Свободно време, Странознание, Странознание и туризъм, Животът на съвременния човек, Индустрия и Екология, Професия и работа, Културни институции, Структура на въоръжените сили.

 

  1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

 

  1. Изисквания към обучаемите:

4.1. Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква;

4.2. Образователен ценз и квалификация:

– образователно-квалификационна степен/образование: не по-ниско от средно образование;

– квалификация: военнослужещи и цивилни служители.

4.3. Ниво на владеене на чужд език – успешно завършен курс Руски език – първо ниво.

 

  1. Брой на обучаемите в курса:

– минимален брой обучаеми – 5;

– максимален брой обучаеми – до 10.

 

  1. Продължителност на курса: 18 седмици; 6 часа на ден.