„Български език за чуждестранни офицери”

  1. Цели на курса:

Придобиване на практически умения и навици за ползване на литература и общуване на български език в рамките и на основата на лексико-граматичните теми, включени в курса.

 

  1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните области/направления: Образование, Здраве, Свободно време, Странознание, Пътуване, Бит, Екология, Професия и работа, История и култура, Структура на въоръжените сили.

 

  1. Категория обучаеми: чуждестранни офицери.

 

  1. Изисквания към обучаемите:

4.1. Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква;

4.2. Образователен ценз и квалификация:

– образователно-квалификационна степен/образование: не по-ниско от средно образование;

4.3. Ниво на владеене на чужд език не се изисква;

4.4. Компютърни умения не се изискват;

 

  1. Брой на обучаемите в курса:

– минимален брой обучаеми – 1;

– максимален брой обучаеми – 8.

 

  1. Продължителност на курса: 40 учебни седмици по 6 часа на ден.