Потърсете подходящ за Вас курс

Търсене на курсове

Д-9A3-185„Оперативен авиационен английски език”

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Level : Военнослужещи
Instructor : Катедра "Езикова подготовка"
Method : Упражнения
More Detail

Д-9A3-185„Английски език – III ниво”

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Level : Военнослужещи, Цивилни служители
Instructor : Катедра "Езикова подготовка"
Method : Упражнения
More Detail

Д-9А2-184„Английски език – ІІ ниво“

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Level : Военнослужещи, Цивилни служители
Instructor : Катедра "Езикова подготовка"
Method : Упражнения
More Detail

Д-9А1-183„Английски език – І ниво”

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Level : Военнослужещи, Цивилни служители
Method : Упражнения
More Detail

Д-9АСп(Д)-194“Курс по специализиран английски език за щабни офицери в многонационална среда” – дистанционно обучение

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Level : Администрация, Военнослужещи, Срещу заплащане
Instructor : Грета Керемедчиева, Доцент Валентина Георгиева
Method : Дистанционно обучение
More Detail

4820401SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини

Department : ИПИО, ЦПО
Campus : IPIO-325
Level : Администрация, Военнослужещи, Срещу заплащане
Instructor : Петко Димов
Semester : Лято 2019
Credit : 4.000
Method : Лекции
More Detail

3460101GDPR за бизнес администрация

Department : ЦПО
Campus : Аула "Раковски"
Level : Срещу заплащане
Instructor : Петко Димов
Semester : Лято 2019
Credit : 2.000
Method : Лекции
More Detail

ACC201Графичен дизайн

Department : ИПИО, ЦПО
Campus : IPIO-325
Level : Срещу заплащане
Instructor : Георги Иванов
Semester : Лято 2019
Credit : 3.000
Method : Лекции
More Detail

ACC402SMO – Оптимизация за социални мрежи

Department : ИПИО
Campus : IPIO-325
Level : Администрация, Срещу заплащане
Instructor : Петко Димов
Semester : Лято 2019
Credit : 4.000
Method : Online, Семинар
More Detail
1 2 3 4

Search For Courses