Потърсете подходящ за Вас курс

Търсене на курсове

 Д – 9 ФЧГ3 - 195„Курс по френски език „ Четене и говорене – ниво 3“

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Instructor : Катедра "Езикова подготовка"
More Detail

Д - 9 ФЧГ2 - 19„Курс по френски език четене и говорене – ниво 2“

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Instructor : Катедра "Езикова подготовка"
More Detail

Д - 9 ФСП 3 - 195Курс по френски език „Слушане и писане – ниво 3”

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Instructor : Катедра "Езикова подготовка"
More Detail

 Д - 9 ФСП2 - 195Курс по френски език „Слушане и писане – ниво 2”

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Instructor : Катедра "Езикова подготовка"
More Detail

Д - 9 ФВ2- 195„Курс по френски език– модул В.2 (много напреднали)“

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Instructor : Катедра "Езикова подготовка"
More Detail

Д-9-Б1-176„Български език за чуждестранни обучаеми”

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Instructor : Катедра "Езикова подготовка"
More Detail

Анализатори на информацията в социалните мрежи

Department : ИПИО
Campus : IPIO-325
Level : Администрация, Военнослужещи, Срещу заплащане, Цивилни служители
Instructor : Петко Димов
Semester : Лято 2020
Method : Online, Лекции, Семинар, Упражнения
More Detail

Курс „Методика на научните изследвания”

Department : ИПИО
Campus : IPIO-325
Level : Администрация, Военнослужещи, Срещу заплащане
Semester : Лято 2020
Method : Лекции
More Detail

Д-9-Б1-176„Български език за чуждестранни офицери”

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Level : Военнослужещи
Instructor : Катедра "Езикова подготовка"
Method : Упражнения
More Detail
1 2 3 4

Search For Courses