Курс „Съюзна система CORSOM (Coalition, Reception, Staging & Onward Movement)“ завърши във Военна академия „Г. С. Раковски“

Курс „Съюзна система CORSOM (Coalition, Reception, Staging & Onward Movement) за планиране и управление на коалиционно приемане, разполагане и последващо придвижване на многонационални сили в театъра на операцията“, завърши във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес.

Курсът беше проведен за времето от 14-ти до 18-ти юни 2021 година от подполковник д-р Димитър Кирилов – главен асистент в катедра „Логистика“, а удостоверенията на успешно завършилите курсисти връчи деканът на факултет „Командно-щабен“ полковник доц. д-р Емил Енев.