Обръщение на генерал Тод Уолтърс, върховен главнокомандващ на съюзните сили на НАТО относно пандемичната обстановка и мерките за предпазване и защита от коронавируса