Обръщение на генерал Тод Уолтърс, върховен главнокомандващ на съюзните сили на НАТО относно пандемичната обстановка и мерките за предпазване и защита от коронавируса

https://www.facebook.com/SHAPE/videos/2562567070668178/UzpfSTI5OTQ5NzU1MDEwNjEyMDoyNzM3NTYyMjc2Mjk5NjIz/?epa=SEARCH_BOX