Участие на ВА в ежегодната среща на Висшия консултативен съвет на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността

На 13 и 14 юли 2022 г. в Женева се проведе годишната среща на Висшия консултативен съвет (ВКС) на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността. Във форума взеха участие генерал-майор Тодор Дочев – началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ и госпожа Грета Керемидчиева – дългогодишен представител и ръководител на една от работните групи в Консорциума.

Заседанията се проведоха в Центъра за политика за сигурност на Женева и се ръководеха от Изпълнителния директор на Консорциума доктор Рафаел Пърл. Във ВКС участваха представители на 8 държави и администрацията на Консорциума.

По време на дискусиите бяха обсъдени приоритети, региони и дейности от взаимен интерес. По-конкретно, от съществено значение е организирането и участието на страните в учения – VIKING, TTX, CPX и др. Друга важна тема от дневния ред включваше дейността на Консорциума в контекста на войната на Русия срещу Украйна.

Наред с определяне на стратегическите насоки за развитие, бяха разгледани административни и финансови въпроси, както и бъдещето на списанието на Консорциума. Съветът гласува единодушно приемането на Дания и Финландия за свои членове на ротационен принцип за срок от 2 години.

Висока оценка получи работата на ръководената от българска страна Група за дистанционно обучение. Беше отчетено, че положените усилия и инвестиции през годините дават резултат за реализиране на ефективно обучение, както през COVID пандемията, така и по време на бойни действия.

Българското участие в тази международна организация започва още със създаването й през 1999 г. През 2016 г., в резултат на активна дейност страната ни е приета за член на най-висшия орган – Висшия консултативен съвет, където се представлява от началника на Военна академия.

Визията на Консорциума е:

– чрез интегриране в евроатлантическото пространство да се постига регионална стабилност и сигурност;

– чрез многонационално военно образование, изследване на сигурността, кооперирани инициативи да се изграждат способности на институционално ниво.